המכון הנכון
נשיא שני לדוגמה ולהשראה,
צניעות חכמה וגבורה.
בכל תחנה ציונית,עם כל הראש והלב,
היכן היה בין הראשונים להתנדב.
רמז
שלח פתרון
תוכן
החידה
המכון הנכון
נשיא שני לדוגמה ולהשראה,
צניעות חכמה וגבורה.
בכל תחנה ציונית,עם כל הראש והלב,
היכן היה בין הראשונים להתנדב.
רמז
שלח פתרון
תוכן
החידה
רמז

רמז רמז רמז רמז רמז רמז

שליחת פתרון

שלח

פתרון אינו נכון, אנא נסו שוב.
פתרון נכון!
תוכן החידה